Inmersiones 2012

Biltzarra :: Congreso

Próximamente programa…

Eragileen biltzarra
(artistak, kolektiboak, sortzaileak, ikertzaileak eta bitartekariak)
Talde eragileak “Inmersiones 2012” gaiarekin lotura duten lanak lantzen dituzten hamabost eragile aukeratuko ditu. Aipatu eragileek konpromisoa hartzen dute lanak jendaurrean aurkezteko: ikusizko arteak edozein formatutan, perfomance-ak, ekintzak, etab. Gehienez ere 15 minutu izango dute aurkezpena egiteko, datorren abenduaren 15ean.
Aukeratzen den eragile bakoitzak 250 euro jasoko ditu, aurkezpenaren ordainetan.

Congreso de agentes
(artistas, colectivos, creador*s, investigador*s y mediador*s)
El equipo motor seleccionará quince agentes cuyo trabajo guarde relación con la temática de “Inmersiones 2012”. Dichos agentes se comprometen a rea- lizar una presentación pública de traba- jos: artes visuales en cualquier formato, performances, acciones, etc. con un tiempo máximo de presentación de 15 minutos, el próximo 15 de diciembre.
Cada agente seleccionad* recibirá 250 euros como compensación económica por su presentación.